หัวหน้าญี่ปุ่น

บริษัทญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น
ล่าวิถีการทำงานกับคนญี่ปุ่น

ปสก.การทำงานในบริษัทญี่ปุ่น เปลี่ยนคอมเครื่องใหม่ทีจะเลือกรุ่นไหนราคาไหนก็ได้แบบนี้ก็ได้หรอ?

จะดีใจหรือเสียใจดี บริษัทญี่ปุ่นอนุมัติให้เปลี่ยนคอมเครื่องใหม่พร้อมยื่นข้อเสนอเลือกรุ่นที่ใช่ราคาที่ชอบได้ตามสบายมันจะชิวไปไหม?

Read More