Day: October 29, 2020

ล่าวิถีการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
ล่าวิถีชีวิตในญี่ปุ่น

เจอ”ลูกอ้อนพ่อค้าออนไลน์ในญี่ปุ่น”แบบนี้ไปต่อยังไงไหว?

เป็นครั้งแรกเลยที่โดนพ่อค้าในแอพขายของออนไลน์ในญี่ปุ่นอ้อนขนาดนี้ จะสงสานดี จะขำดีหรือจะยังไงดีน๊า

Read More